Szkoła Podstawowa Nr 4 w CzeladziStrona pełni funkcję BIP

Jesteś na: Strona główna / Działalność / Projekty zagraniczne

Projekty zagraniczne

Tytuł projektu: Technologie informacyjne w nowoczesnym kształceniu obywateli zjednoczonej Europy

Projekt finansowany ze środków funduszu POWER – Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój

W ramach projektu czterech nauczycieli, Gimnazjum nr 2 w Czeladzi weźmie udział w szkoleniu dotyczącym zastosowania nowoczesnych technologii w nauczaniu różnych przedmiotów. Szkolenie odbędzie się w instytucji szkoleniowej Executive Training Institute na Malcie. Nauczyciele naszej szkoły zdobędą kompetencje niezbędne do tego, by zmienić i udoskonalić programy przedmiotów nauczanych w naszym gimnazjum poprzez umieszczenie w nich na stałe narzędzi ICT, które będą ulepszeniem o konkretnym i wymiernym charakterze. Dodatkowo będą oni w stanie zmieniać spojrzenie na rolę nauczyciela we współczesnej rzeczywistości, która wymaga od nas znaczącej zmiany podejścia i zastosowania nowoczesnych metod, aby proces nauczania dostosowany był do wciąż nowych wymagań. Konkretne narzędzia takie, jak wiki, blog czy webquest już na etapie szkolenia zostaną przez uczestników użyte do tworzenia ich własnych form służących następnie do pracy z uczniami. Co więcej zostanie u nich wykształcona i rozwinięta postawa przedsiębiorczości co zaowocuje dalszym poszukiwaniem nowoczesnych rozwiązań użytecznych w pracy z młodzieżą. Nie mniej ważnym efektem realizacji zadań wynikających z udziału w projekcie będzie podnoszenie kompetencji językowych w zakresie posługiwania się językiem angielskim.

Redakcja strony: Projekty zagraniczne Rejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację: 
  • Pierwsza publikacja:Toczek Justyna2016-08-10 21:33:42
  • Aktualizacja publikacji:Toczek Justyna2016-08-10 21:35:36
  • Wytworzenie publikacji:Toczek Justyna2016-08-10 21:35:25
  • Zatwierdzenie informacji:Toczek Justyna2016-08-10 21:35:25
Drukuj Liczba odwiedzin: 56
ul. Katowicka 42
41-250 Czeladź
tel./fax 32 265 10 62

Dane adresowe

Szkoła Podstawowa Nr 4 w Czeladzi

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl