Szkoła Podstawowa Nr 4 w CzeladziStrona pełni funkcję BIP

Jesteś na: Strona główna / Działalność / Centrum Multimedialne

Centrum Multimedialne

1 września 2006 r. w ramach projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu oraz Europejskiego Funduszu Społecznego nasza biblioteka szkolna wyposażona została w cztery komputery multimedialne z podłączeniem do sieci Internet, urządzenie wielofunkcyjne: /skaner, drukarka, kopiarka/ oraz oprogramowanie multimedialne typu /Encyklopedia PWN, Wielki Multimedialny Atlas świata PWN, Słownik języka polskiego PWN, Słownik ortograficzny,  Słownik poprawnej polszczyzny.

Na serwerze zainstalowane jest oprogramowanie sieciowe Microsoft SBS 2003 PL Premium Edition.  Na stanowiskach roboczych dla czytelników Microsoft Windows XP PL Professional i Microsoft Office 2003 PL Professional, oprogramowanie zabezpieczające przed wyświetleniem stron internetowych zawierających treści niepożądane.

GŁÓWNE ZADANIE ICIM

Ułatwienie zdobywania i przetwarzania informacji dostępnej przez Internet oraz informacji multimedialnej przez uczniów i nauczycieli w procesie ustawicznego kształcenia się i samokształcenia .

Celem projektu jest:

-Wspieranie procesu ustawicznego kształcenia się i samokształcenia uczniów, nauczycieli, a także społeczności lokalnej (rodzice),

-Zwiększenie potencjału edukacyjnego biblioteki szkolnej,

-Podnoszenie jakości kształcenia poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii,

-Wspieranie integracji młodzieży w aspekcie różnic kulturowych, sprawności fizycznej i intelektualnej,

-Wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży,

-Ułatwienie indywidualnego zdobywania i przetwarzania informacji dostępnej poprzez sieć Internet oraz informacji multimedialnej przez uczniów i nauczycieli,

-Stworzenie szans na promocję szkoły i biblioteki w środowisku lokalnym.

 
IMCI jest czynne:
 
poniedziałek     9.00 - 11.30    
11.45 - 12.30    12.45 - 14.00
           wtorek    9.00 - 11.30     11.45 - 12.30    12.45 - 14.00
             środa    9.00 - 11.30     12.45 - 14.00                             
       czwartek    9.00 - 11.30     12.45 - 14.00
            piątek    8.00 - 11.30     13.00 - 14.00                 

 

Docelowo Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej ma służyć uczniom, nauczycielom, pozostałym pracownikom szkoły oraz rodzicom naszych uczniów
 
 
 

REGULAMIN MULTIMEDIALNEGO CENTRUM INFORMACYJNEGO GIMNAZJUM NR 2 W CZELADZI

1. Centrum służy nauczycielom i uczniom jako źródło wiedzy i informacji.

2. Centrum jest czynne w godzinach pracy biblioteki szkolnej.

3. Z centrum mogą korzystać uczniowie G Nr 2, którzy mają zmienione obuwie; bez toreb i kurtek. Nie wolno wnosić napojów ani artykułów spożywczych.

4. Z komputerów można korzystać za zgodą bibliotekarza.

5. Przed rozpoczęciem pracy należy wpisać się do zeszytu czytelni (imię, nazwisko, klasa, numer stanowiska, temat poszukiwań, podpis).

6. Przy stanowisku mogą znajdować się maksymalnie 2 osoby, pracujące w ciszy.

7. Zabronione jest korzystanie z komputerów w celach zarobkowych, wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych.

8. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian.

9. Zabrania się wkładania własnych dyskietek do stacji bez zgody nauczyciela.

10. Nie wolno wykonywać żadnych połączeń technicznych bez zgody bibliotekarza (np. głównego włącza zasilającego).

11. Korzystający (jego rodzice – opiekunowie) odpowiada materialnie za stanowisko i za wyrządzone szkody (zniszczenie sprzętu, zawirusowanie).

12. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputerów należy zgłaszać natychmiast bibliotekarzowi.

13. Wyszukiwane informacje mogą być zapisane na CD lub wydrukowane.

14. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad, uczeń może zostać pozbawiony praw korzystania z centrum

Redakcja strony: Centrum Multimedialne Rejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację: 
  • Pierwsza publikacja:Toczek Justyna2016-03-13 20:13:42
  • Aktualizacja publikacji:Toczek Justyna2016-03-13 20:13:49
  • Wytworzenie publikacji:Toczek Justyna2016-03-13 20:13:42
  • Zatwierdzenie informacji:Toczek Justyna2016-03-13 20:13:42
Drukuj Liczba odwiedzin: 56
ul. Katowicka 42
41-250 Czeladź
tel./fax 32 265 10 62

Dane adresowe

Szkoła Podstawowa Nr 4 w Czeladzi

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl